پلی که هست و نیست ...

 

همیشه شنیدیم ... حواست باشه پل های  پشت سرت رو خراب نکنی 

اما چرا؟ مگه میشه برگشت ؟ اصلا میشه دوباره رسید به نقطه ی صفر آغاز ؟ میشه امید داشت به گذشته ؟  نه جانم پلی که شکسته دیگه ساخته نمیشه .

اما میدونی چی جالب تر میکنه این قصه رو ؟ اینکه راه برگشتی نداری و راه افتادی رسیدی به یه پل دیگه و  می بینی  ای دل غافل اینم شکسته . چیکار می کنی ؟

میری سراغش و می سازی ؟ یا ترجیح میدی راهی دره بشی ؟ یا همون جا منتظر می مونی به این امید که یکی دیگه بیاد و کاری کنه کارستون؟

/ 0 نظر / 17 بازدید