انجماد فصل ها ...

 

تابستان  از راه رسید  بی هیچ لطفی ..

انگار فصل ها هم ؛ گرفتار سرنوشت آدمی شده اند....

اعتراف تلخی ایست ...

انجماد فصل ها  بی رحمانه گریبان دنیا را هم گرفت ...

درست عین قلب های ما ...افسوس

 

/ 0 نظر / 3 بازدید