بافتنی از جنس ...

 

زن ها  خوب بلدند بافتن را...

از هر رنگی و هر طرحی ...

یکی از زیر و یکی از رو...

آری زن جماعت خوب می بافد ...خوب

بهتر از همه هم...

تنهاییی را...

اما خدا نکند دلش بخواهد و ببافد با عشق..

که ویران می کند زمین را و زمان را...

که تن پوشی از این دست را بر تن عزیز دلش که کرد..

اگر لایقش بود و قدر دانست ؛ مبارکش باد

غیر این ؛عین تار عنکبوت چنان گرفتارش کند..

که تا هستی و هست آرزوی مرگ کنی

پس حواست باشد ...

احساس زن جماعت را دست کم نگیر. هرگز

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید