آرزوی محال ....

 

آرزوی محال  یعنی ..

داشتن کسی که امانت دار خوبی باشد ؛ برای دفن تک به تک حرف های دل ات ؛ کنج سینه ای که نه اهل معامله است و نه اهل مداخله .


/ 0 نظر / 3 بازدید