من و آیینه ...

 

نگاهم که گره خورد با  نگاه آیینه ..

بی اختیار گفتم....  پیر شدی بانو 

اما چه سخت گذشت ...

روزگاری که  نامش جوانی بود و تمامی اش  تباهی....

 

/ 0 نظر / 3 بازدید