خودم و...

 

خدایا  دلتنگم…

دلتنگ کسی که...

گردش روزگار اش به من که رسید ؛ از حرکت ایستاد…

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید…

دلتنگ خودم…

خودی که مدتهاست گم کـرده ام …

خودی که انگار نمی شناسم...

خودی که تنهایم گذاشت بس که آزردم  اش..

خودی که...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید