عادت ...

 

خوب یا بد ؛ زشت  یا زیبا ؛ فرق چندانی در اصل این حکایت  ندارد ...

حکایت عادت  را می گویم ..

عادت به آمدن ها و رفتن ها ..

عادت به داشته ها و نداشته ها..

عادت به حسرت ها و آرزوها..

و حتی عادت به دلی که کنج سینه ی همه سنگ می شود ناراحت

جالب تر اینکه همه فراری هستیم و به شدت منکر این فعل

اما در مقام عمل همه تسلیم  ...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید