...

 

بی که بخواهم غرق سکوتی هستم به بلندای فریادی ؛که  تَرَک های دلم را بیشتر و بیشتر کرده و مرا غگین تر و افسرده تر ...

تا به کی خدای من  ؟ تا به کی...

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید