حیران...

 

بعضی حرف ها را نه می شود گفت و نه می شود نوشت 

ناگزیر میشوی  به جای هم کلمه بنویسی "نقطه"

یک وقت می بینی که تمام صفحه شد نقطه چین .خط به خط 

هر کدام ردی از دردی دارند و حکایتی از حس و حال پریشان تو.

درد دارد دوستان . خیلی 

می مانی حیران که بر این احوال خراب گریه کنی  یا بخندی!!

این وقت ها هست که دلت همدمی می خواهد که ببیند و بخواند تو را.

اما.... آخ

/ 0 نظر / 26 بازدید