حس من ...

 

تنهایی درد بی درمانی ایست ...

که هیچ طبیبی و لطیفی و عفیفی را ؛ نه توان معالجه است و نه مقابله و نه حتی  مواجهه !!

دردی که قسم خورده زمین ات که زد برای همیشه زمین گیرت کند 

حال لعنتی بخوانم اش یا لعبتی یا...آخ

 

/ 0 نظر / 18 بازدید