حس من ...

 

تنهایی درد بی درمانی ایست ...

که هیچ طبیبی و لطیفی و عفیفی را ؛ نه توان معالجه است و نه مقابله و نه حتی  مواجهه !!

دردی که قسم خورده زمین ات که زد برای همیشه زمین گیرت کند 

حال لعنتی بخوانم اش یا لعبتی یا...آخ

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
del-nameh

کنایه زیباییه، از نظر این حقیر، تنهایی با تمام سختیهای جانسوز و جانفرسایی که به همراه داره، فرصتی بسیار عالی برای درک و معرفت بیشتر و دقیقتر به وجود و پیرامون وجودمونه که بیماهابا در حال گذره، شاد باشید.