سال تازه...!!!

سلام...

سلام علاقه‌یِ خوبم

علاقه جانِ من ... خوبی !

 

حال می‌کنی در این بهارِ بی‌ هم

در این اوضایِ بلبشویِ دو زار

در این دلتنگی‌هایِ مُدام

هِی گفتن‌هایِ همیشه

حال می‌کنی در این روزهایِ بی‌همِ بیهوده !

 

شوخی کردم

نرنج علاقه‌یِ عزیزم

ما که بی‌همی نداریم

ما که لحظه‌هایِ بی‌خیال نداریم

ما پُریم از  خواب‌هایِ ناز بر شانه‌هایِ  دلخوری‌هایِ هم

ما که پریم از گفتگوهایِ همه‌چی

از عصر‌هایِ چای وُ ...داد وُ فریاد

 

نگران ِ گوش‌هایِ همسایه نباش!

بگذار آن‌ها هم دلخوری هاشان را هوار کشند

شاید روزی به خیالِ  شادی‌ برسند!!!

 

راستی...

سالِ تازه مبارک

می‌دانی هنوز دوستت دارم!

بخند!

من هم خنده‌ام گرفت

بیا باهم بخندیدم

این روزها خنده سخت است

که سخت نباشد علامت تمسخر  است!

بیا علاقه‌یِ خوب...

بیا به‌ هم بخندیم

من به تو، تو به من

بگذار دنیا به تمسخر ما هم شده بخندند

آن‌قدر که پوزخندِ‌شان خنده شود وُ قهقه‌هاشان...

گریه‌هایِ  بغض‌هایِ  چندساله‌شان

 

بیا علاقه‌یِ خوب

بهار شده است

بیا در آغوشِ هم

کمی گریه کنیم..

 

 

راستی...

سالِ تازه مبارک

سلام

می بوسمت ...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید