اشک های آدمی و ...

 

باورم شده تلخ ترین و حتی شادترین  اشک های آدم سر مزار ریخته میشه 

اشک هایی که گاه خاطره ای خوش رو به یاد میاره و گاه تلخ رو...

اشک هایی که شاید حاصل یک عمر سکوت آدم باشه ...

اشک هایی حتی از سر عشق یا نفرت...

آره باورم شده بهترین  و بدترین حس های دنیا رو میشه با اشک نثار کسی کرد که  مرده و حالا این تویی و سنگ مزاری و .... 

/ 0 نظر / 16 بازدید