به کجا آمده ام...

 

این همه ادعا...

این همه توهم...

این همه فانتزی ...

معنایی داشت اگر تنها یک جمجمه ی خالی بودم یا بودی ؟

نقش خوردیم رنگ به رنگ ..

چهره به چهره...

شدیم بازیچه..

شدیم آلوده ..

شدیم بازنده ...

نهایت همان جمجمه ی خالی  ..

بی ادعا..

بی اراده..

بی فانتزی ..

براستی مفهوم زندگی همین بود ..!!

/ 0 نظر / 49 بازدید