انتظار یعنی...

 

انتظار یعنی یک جای خالی  توی سینه آدم

 آدم ِ منتظر انگار جائی توی سینه‌اش خالی ایست .

نمی‌دانم اما احتیاج دارم کسی منتظرم باشد .

از آن انتظارهایی که انگار خالی‌ شده که پُر کند ...

پر از تمامیت زندگی ...

که با بوسه‌ای آن خالی  پر از زندگی شود

و دوباره انتظار ...

/ 0 نظر / 19 بازدید