خیالم و خیالت راحت ..!!

 

می دانم که هستی؛ که هستم

می بینی  مرا... میان همین  دلنوشته های گاه و بیگاه

می خوانی ام...

مرورم می کنی خط به خط 

همین حس خوب برایم کافیست

 تا بگویم ات خیالم راحت...

حتی اگر دور باشی...

صدایت را نشنوم؛ صدایم را نشنوی

چشمانت را نبینم و نبینی 

خیالت راحت باشد...

خیالم  راحت است. راحتمژه

/ 0 نظر / 26 بازدید