انتظار ...

 

دوست دارم بدانم...

آخرین برگ سفر نامه ی پاییزی امسالم را ؛ رگباری پر می کند یا تگرگی پاره ؛ یا حتی یک قطره  ناقابل خیس ...متفکر

شاید هم آسمان قهر اش بگیرد و هیچ نبارد و  ....

هر کدام باشد برایم جالب است . اصلا عین گرفتن فال است . منتظرم

/ 0 نظر / 18 بازدید