خودم جانم را آرزوست ...

 

همیشه برایم سوال بوده ...کی میتوانم خودِ خودم باشم ؟

اما هر چه بیشتر پی جواب می گردم دور تر می شوم " حتی از خودم " 

حس غریبه ای نیست برای چون منی دیوانه ؛ ولی خب هر از گاهی اسباب دلخوری خودم جانم می شوم .

چه می شود کرد ؟ بگمانم هیچ

انگار از زمان خلقت آدم و حوا قرار نبوده کسی خود واقعی اش را زندگی کند !!!

حیف...

 

/ 0 نظر / 22 بازدید