حس من ...

 

روزهایی هست که دقایق و ساعت هاش  عین قرن میگذره برام و می خندم به این مَثَلی که گفتن " عمر نوح نداره بشر  و صبر ایوب"

حسم میگه هم عمرم بیشتر از نوح بوده و هم صبرم بیشتر از ایوب... 

سختمه ولی ..خستم کرده خسته ..آخ

/ 0 نظر / 65 بازدید