گاهی ....

 

بد نیست هر از گاهی  آغوش عریان  شب بستری  باشد برای یک دل سیر گریستن ما ..

 به یاد تمام آلام و آرزوهای از دست رفته...

 به یاد تمام غصه ها و دلتنگی ها

حتی برای  اندکی دل سپردن به سیاهی بی منت .

چقدر محتاج این هم آغوشی ام . 

شاید همین امشب .. شاید 

/ 0 نظر / 14 بازدید