تابلو های من...

 

عکس این پیر مرد رو که دیدم عاشقش شدم .

هوس کردم طرحی بزنم از این چهره ی دوست داشتنی که نهایت شد این تابلو

کاش می دونستم کجا زندگی میکنه و آیا هنوز زنده هست  یا نه

/ 0 نظر / 28 بازدید