من و سایه ...

 

سایه ها همراه خوبی هستند وقت قدم زنی . ..

و اسباب به یاد آوردن نثرها و شعرهایی که زمانی حفظ بوده ایم ...

امروز وقتی حواسم به سایه ام بود بی اختیار خواندم ...

   (( وقتی که " زمان " ما را از قید " زمان " می رهاند ...

                     " مرا " به خاطر بسپار و " مرا " فراموش کن ...))

 

حتی یادم نیست این کوتاه از که بوده و کی خواندم . ولی به واقع حکایت آدمی و سایه همین است و همین .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید