ابراز یعنی همین ....

 

می بینی رفیق ...

این  زبون بسته  دوست داشتن رو؛ دلتنگی رو می فهمه که هیچ ؛بخوبی هم ابراز می کنه ..

اونوق ما جماعت دو پای پر مدعا یادمون رفته چه مدلی احساسات الکی و خرکی و حتی جدی خودمون رو درست ابراز کنیم.

واقعا جای تاسف داره نه؟....

 

/ 0 نظر / 67 بازدید