...

 

سال ها میشه کمتر کتابی دست می گیرم {به یه دلیل خیلی شخصی }.

ولی وقتی  این عکس رو دیدم .... 

                                                                     

خیلی تلخ هست خیلی  ...

/ 0 نظر / 15 بازدید