حس من ..

 

باور هایم دیوانه وار رو به تغییر اند  

زیاد هم عجیب نیست 

برای چون منی دیوانه هر تغییری نشانی از صعود است نه سقوط

این روز ها در قلب من فصل جوانه زدن تغییر هاست 

از این بابت خوشحالم .

چند صباحی دور باشم از آشفتگی ها و دلشوره های مدام کفایت است.

/ 0 نظر / 24 بازدید