...

 

چه بی محابا دلم آغوش ات را می خواهد و می خواند تو را ...

آغوشی که امن ترین است برای منی ؛تن خسته از بازی روزگار ...

معبود من ...رهایم نکن در این برهوت دنیا ؛ رهایم نکن ...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید