کسی به نام .. تو

 

نوشتن از هویت خودم سخت تر شده . هویت زنی که به باد رفته هم خود اش ؛هم روح و روان اش .

مختصر بنویسم می شود همین که گاهی دوست دارم از دلتنگی هایم بنویسم و هر از گاهی هم فریاد ی بزنم  بلکه آرامم کند.

این روز های پاییزی لعنتی و دوست داشتنی ؛حال و روزم را خراب تر می کند و بهانه گیر تر می شوم و بی حوصله تر .

دروغ چرا هر از گاهی هم ؛دلم همدم و همراهی می خواهد . کسی که درک کند حال و روز خرابم را . کسی که برایم " تو " باشد؛ نه" شما ".

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید