نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/٩/٢۳

 

گفتم اش ...

روح سرگردان من ؛ هر جا بخواهد میرود 

خانه ی دیوانگان ؛دیوار میخواهد مگر ؟

گفت...

با زبان بی زبانی بار ها گفتی تو این 

اینکه از خود دلخوری ؛ اقرار میخواهد مگر !!!

 


  • خرید بک لینک | بک لینک