نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/٩/۱٢

 

داشتم  وبگردی میگردم که رسیدم به مطلبی با این عنوان که "" به کدام دسته از دختر ها نباید نزدیک شد. البته اگر قصد ازدواج دارید ""

1_ مال دوست ها 

2_مد پرست ها 

3_ وابسته ها 

4_ از خود راضی ها 

5_ جاه طلب ها 

6_ همه چیز دان ها 

کلی خندم گرفت خدایی . در واقع جک خوبی بود نیشخند. یکی نیست به این عالی جنابان  گوشزد کنه  این خصوصیات  تفکیک جنسیتی  میخواد اصلا ؟ همچینی آدمی حتی با یکی از این فاکتور ها  قابل تحمل نیست میخواد  دختر باشه یا پسر  .  

چقدر پیاده ایم خدااااااااااااااآخ


  • خرید بک لینک | بک لینک