نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/۸/٢۳

 

 دقت کرده اید دوستان  تازگی ها این کوچه ی "علی چپ" چقدر طرفدار پیدا کرده  است !!!هر کسی را میبینی سراغ این کوچه را میگیرد  . 

چقدر  هم جاذبه دارد و ما بیخبر بوده ایم انگار .   هیچ هم به بن بست نمیخورد !!!  دریغ از یک تابلوی هشدار یا ممنوع یا دست انداز . از هر طرف این کوچه که گذارت افتاد؛ پس  کوچه ای  جلوی رویت سبز میشود  به چه قشنگی . در حساس ترین نقطه ی رابطه ی آدم ها هم عجیب کاربردی میشود . چنان می پیچند و میروند که انگشت به دهان میمانی  و هاج و واج که چه شد ؛ کجا رفت . جل الخالقهیپنوتیزم

 راستی گذارتان به این کوچه افتاده یا نه و اگر افتاده  به کدام فرعی پیچیدی یا پیچیده اند . دوست داشتی بیا و بنویس  تا بدانیم و شاید هم هوس کردیم امتحان اش هم بکنیم . 


  • خرید بک لینک | بک لینک