نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/۸/٢

 

حس میکنم  گمشده ای دارم 

کسی  که روزی ؛جایی؛ جا افتاده یا عقب مانده . شاید هم من جلو زده ام و یادم رفته . 

اما کی و کجا ؟ والله  که نمی دانم!!!

هر که هست جای خالی اش   را با تمام  وجودم حس میکنم . حس میکنم چون دستانم محتاج به آغوش کشیدن اش ؛ چشمانم به  دنبال دیدن قامت اش و قلبم محتاج  پرستیدن  اش هست.

شاید زیادی اغراق میکنم ولی  کسی هست . کسی که جا مانده  یا ...افسوس


  • خرید بک لینک | بک لینک