نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/٧/۱٥

 

این چند روز مجالی نداشتم برای نوشتن . بس که سرم گرم بود و این سرگرمی باعث شد خستگی این مدت رو بکل  یادم بره و بتونم دوباره از ته دل بخندم و اشک شوقی هم نثار گونه های  خودم بکنم و با خودم بگم... چه خوب که هنوز هم میتونم زیبایی ها رو ببینم حس کنم و نهایت درک .

 انگار دوباره متولد شدم .  عاشقانه دوست دارم " معاشقه ای داشته باشم با دلم"  همین امشب .

 


  • خرید بک لینک | بک لینک