نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/٧/٢

 

این روزها دنیا و اطرافم را یه جور بد میبینم . هر چه  با خود تکرار میکنم که مشکل از چشمان من است  یا عینکم؛ می بینم نخیر  مشکل از جای دیگریست . نمیشود جور دیگر دید . اما دلیل  اش را مینویسم تا بفهمید ..

به هر چه فکر میکنم با حتی میبینم شبیه اسکناس است !!!

حتی دایره ای را هم تصور میکنم و در خیالم آن را میکشم . شعاع این دایره هم؛ از جنس اسکناس است !!

میخواهم به افقی دور دست خیره شوم؛ ابتدای راه را می بینم و انتهایش میشود دوباره اسکناس !!!

آینه هم که دست میگیرم فقط یه لحظه  من هستم و آینه ؛ بعد تصویرم می شود  شکل اسکناس !!!

حالا یکی بیاید و به من بگوید که اگر توهم است که خدا را شکر امروز هست و فردا نه . اگر هم نیست  چه اتفاقی افتاده که من همه چیز و همه کس را فقط اسکناس میبینم . هر چند با این همه تورم و گرانی زیاد هم عجیب نباید باشد نه؟نگرانآخ


  • خرید بک لینک | بک لینک