نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧

 

آهای آفتاب عالم تاب با توام .. قبل اینکه غروب کنی کم اش دل یتیمان زمین را گرم کن 

چرا میخندی ؟! مگر فقط یتیم به کسی می گویند که والدینی نداشته باشد؟! نه اشتباه تو همین جاست خورشیدکم . همه ی ساکنان این کره ی خاکی یتیم ترین هستند . ولی عجیب هم منکر این حقیقت !!! نمیدانم چرا خداوند عالم روحی زمینی را نثار کالبد  ما کرد؛ ولی فکری برای احوالات این جمعیت ایتام نه !!!

خدای من .. مگر نه این است که رحیمی ؛کریمی؛ غفوری .. پس  نظر لطفی به این خیل ایتام داشتن که برای تو کاری ندارد . نگاه کن  همه خون می گریند. خون 

چرا اسیر خاکیم  و به ظاهر آزاد ؟ چرا به ظاهر آزادیم و به واقع اسیر ؟ چرا جمعیتی هستیم ولی همیشه تنها؟ چرا تشنه ترینیم و به ظاهر سیراب؟چرا و چرا و هزاران چرای دیگر آخ

نکند خدای من به عمد  نشانی را اشتباهی داده ای که راهی ناکجا آبادمان  کنی؟بهتر است ساکت باشم خدای من نه؟ اصلا لال میشوم  لالخنثیآری لال میشوم تا فاش نگویم که در این دنیا " جای کسی  و چیزی " باید عوض شود اما...خنثی


  • خرید بک لینک | بک لینک