نویسنده: فرحناز
تاریخ: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦

 

 می فرمایند "" زن تا نزاید دلبر است ؛ آنگه که زاید مادر است "  نیشخند

این جمله ی قصار  را که شنیده  اید بگمانم . ولی  اندرون  سایتی  دوباره  نظاره فرمودیم و اسباب انبساط خاطرمان فراهم آمدو لازم دانستیم  عارض شویم خدمتتان که  بیشترین لایک را هم  رجال  محترم و فرهیخته ی این سرزمین گل و بلبل  نثار این جمله  نموده بودندی  . دلیل اش هم زیادی تابلو است  یا نیست متفکر؛ ولی خب مینویسم برای  آن دسته از عزیزان که عین من آکیو دارند در حد نخود نیشخند

القصه ... ""یعنی زنی که مادر شد دلبری  و ناز و عشوه و کرشمه و طنازی و .... تعطیل ""ابله نه قربانت شوم یا شوی یا شویم نیشخند  این به صلاح همان رجالی است   که دنبال بهانه های واهی  گشته اند و میگردند ؛ تا ای  بروند  به دنبال یه دلبر دیگر و عشق و حال خرکی خودشان .  وگرنه کدام  آدم بالغ و عاقلی هست که نداند  ... زنی که مادر شد میتواند "دلبری را هم به  کمال  برساند " .

بد میگویم  اگر ...بگویید  تا زر الکی نزیم چشمک


  • خرید بک لینک | بک لینک